Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtását és a megvalósítást finanszírozó Nemzeti Tehetség Alap működését a Nemzeti Tehetségügyi Koordináció Fórum felügyeli.

A Koordinációs Fórum titkárságát az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) adja.

A Fórumnak tagjai a feladatkörükben érintett államigazgatási szervek, a tudomány képviselői, valamint a tehetségsegítésben érdekelt gazdasági szereplők és civil szervezetek.

A Fórum figyelemmel kíséri a program végrehajtását, és javaslatot tehet

·         a Nemzeti Tehetség Alap forrásainak a felhasználására

·         a tehetségsegítő munka összehangolására,

·         a tehetségsegítés és az e célra rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyságát vizsgáló kutatásokra,

·         a tehetségsegítést érintő jogszabályi, szervezeti és szakmai megoldásokra,

·         a hazai és határon túli magyar tehetségsegítő munka együttműködésének elősegítésére.

A Fórum véleményezi a tehetségsegítést érintő kormányzati rendelkezéseket és programokat, és állásfoglalásokat fogadhat el a tehetségsegítéssel kapcsolatos kérdésekben. Terjeszti a hazai tehetségsegítő munka eredményeit itthon, az Európai Unión belül és más országokban, valamint a tehetségsegítés társadalmi támogatottságát növelő programokat dolgoztathat ki.

A Fórum elnöke az oktatásért felelős miniszter, társelnökei a Nemzeti tehetségsegítő Tanács elnöke és az MTA elnöke.

A Nemezeti Tehetség Alap forrásainak felhasználásáról a Nemezeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tagjainak névsora és üléseinek emlékeztetői. (A Fórum titkárságát működtető EMET honlapján.)